Reklamacje

Reklamacja może być składana przez Zamawiającego, który dokonał zakupu produktu/usługi, a zamówione zlecenie zostało zrealizowane. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej, z podaniem przyczyn (informacje, zdjęcia wad/ usterek itp.) na adres Dostawcy: foto@fotnart.pl

 

Informacje, które bezwzględnie należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym:

 

  • numer i data zlecenia, którego dotyczy reklamacja oraz dane Zamawiającego,  który złożył reklamowane zlecenie,
  • dokładny opis przyczyny reklamacji
  • reklamacja dostawy lub niezgodności towaru (wraz z dokumentacją fotograficzną)

 

 

Każda zgłoszona reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, stąd forma rozpatrzenia realizacji reklamacji (naprawa/wymiana towaru itp.) podawana jest w odpowiedzi zwrotnej do Użytkownika.

Reklamacje można składać do 10 dni od momentu dostawy. Po upływie wskazanego czasu reklamacja nie będzie rozpatrywana.

 

Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00.

Każda reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 24h od momentu wpłynięcia zgłoszenia.

 

Reklamacja przesyłki, dotycząca uszkodzenia lub częściowej utraty towaru w wyniku transportu, powinna być dokonana na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru w obecności kuriera, który jest zobligowany do sporządzenia protokołu szkody. Reklamacja przesyłki powinna być zgłoszona pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Zamawiający, który zgłasza reklamację zobowiązany jest do pozostawienia reklamowanej przesyłki do dyspozycji Dostawcy  do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

Zgłoszenie reklamacji po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

Reklamacja terminu dostawy/ opóźnienie przesyłki wymaga odnotowania tego faktu na liście przewozowym w obecności kuriera. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (informacji o przyczynie powinien udzielić kurier). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przesyłka wraca do Dostawcy na koszt Zamawiającego. Przesyłka, której nie dostarczono do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od przyjętego terminu dostawy, uważana jest za utraconą.

 

Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi dostawy przez firmę kurierską muszą być dokonywane w formie pisemnej, w terminie 7 dni od zgłoszenia wyłącznie przez Dostawcę.

Reklamacje produktu

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem, Zamawiający zobowiązany jest zgłosić taką sytuację w formie pisemnej, na adres Dostawcy (foto@fotnart.pl) w terminie 7 dni od momentu dostawy. Po upływie wskazanego czasu reklamacja nie będzie rozpatrywana.

 

Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00.

Każda reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 24h od momentu wpłynięcia zgłoszenia. Informacja reklamacyjna powinna zwierać szczegółowy opis niezgodności wraz z dokumentacją fotograficzną, obrazującą wadę. Zamawiający zobowiązany jest również, by na żądanie Dostawcy odesłać towar określony jako niezgodny z zamówieniem. Koszt przesyłki reklamacyjnej zostanie zwrócony Zamawiającemu po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.   Zamknij