Fotoboardy

FOTOBOARD - prosta a zarazem atrakcyjna forma eks­po­zy­cji foto­gra­fii lub gra­fiki. Wydruk zdję­cia lub gra­fiki nakle­jany jest na spe­cjalną sztywną płytę PCV o gru­bo­ści 3-5 mm lub utwardzoną powierzchniowo lekką płytę piankową STADUR 10mm. Główną zaletą jest moż­li­wość pre­zen­ta­cji bez koniecz­no­ści umiesz­cza­nia wydru­ków w ramach, gdyż gra­fika zawi­jana jest na kra­wę­dzie płyty.

Wydruki wyko­nuje się na samoprzylepnej folii monomerycznej i zabez­pie­cza spe­cjal­nym lami­na­tem (w zależ­no­ści od pre­fe­ren­cji: błysz­czą­cym, mato­wym satynowanym. Dzięki temu, nie sto­su­jąc tra­dy­cyj­nej oprawy z szybą, wydruki zabez­pie­czone są przed pory­so­wa­niem i blak­nię­ciem. Przed­sta­wiona metoda oprawy jest bar­dziej efek­towna od popu­lar­nej anty­ramy, gdyż niwe­luje powsta­wa­nie nie­ko­rzyst­nych odbla­sków świa­tła.

W zależności od podłoża, na którym klejony jest wydruk wyróżniamy:

FOTOBOARD STANDARD - FOLIA PLUS LAMINAT PLUS PCV 3 MM

FOTOBOARD PREMIUM - Folia PLUS LAMINAT PLUS PCV 5 MM

FOTOBOARD DELUX - Folia PLUS LAMINAT PLUS STADUR 10 MM

DELUX PLUS - Folia Plus LAMINAT PLUS PŁYTA KOMPOZYTWA 2 mm

POZNAJ CO NASI ODBIORCY SĄDZĄ O NASZEJ PRACY W ZAKŁADCE OPINIE

Kreator obrazów
Wysyłanie Twojego pliku 0%
POCZEKAJ NA ZAKOŃCZENIE PROCESU PRZESYŁANIA

Prześlij nam swoje zdjęcie

Wybierz własne zdjęcie.
Prześlij je do nas.
Stwórz własny fotoobraz.

Wybierz zdjęcie z katalogu

Do Twojej dysozycji 20 milionów fotografii ze światowych baz foto

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.   Zamknij