O NAS

Drukarnia Wielkoformatowa Citydruk Sp. z o.o. to doświadczony partner w dziedzinie projektowania i realizacji wydruków wielkoformatowych.

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w dzie­dzi­nie druku cyfro­wego, oraz nowo­cze­sne zaple­cze tech­niczne pozwala nam zaofe­ro­wać wiele cie­ka­wych, nie­kon­wen­cjo­nal­nych roz­wią­zań w zakresie wydruków wiel­ko­for­ma­towych. Wykonujemy wysokiej jakości wydruki na podłożach o wysokim stopniu zróżnicowania pod względem struktury, chłonności, stopnia elastyczności i form przeznaczenia przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii druku solventowego.

Drukujemy między innymi na podłożach:

  • papierowych (blueback, whiteback, STS-satyna, papiery fotograficzne)
  • banerowych (laminowanych i powlekanych – frontlit, blockout, backlight)
  • foliach samoprzylepnych (monomeryczne, polimerowe, wylewane, OWV)
  • dekoracyjnych materiałach tkaninowych (canvas poliestrowy, canvas bawełniany, decolit, airtex)
  • wielkoformatowych siatkach mesh
  • materiałach poliestrowych stosowanych w systemach prezentacyjnych i ekspozycjach (blockout film, backlit)

W branży poligraficznej z powodzeniem funkcjonujemy od 1990 roku. Dzięki wyjątkowej dbałości o jakość usług i produktów, w trakcie wieloletniej działalności, zbudowaliśmy uznaną markę firmy oraz zdobyliśmy zaufanie wielu klientów.

Nasza praca jest naszą pasją dla­tego cały czas dbamy o roz­wój firmy i ofe­ro­wa­nych usług, inwe­stu­jąc w nowo­cze­sne, pro­fe­sjo­nalne urzą­dze­nia i roz­sze­rza­jąc asor­ty­ment pro­duk­towy. Park maszynowy obejmuje m.in. wielkoformatowe plotery drukujące renomowanej firmy Mutoh, pozwalające na wykonanie wydruków o nieograniczonej wielkości i fotorealistycznej jakości obrazu.

Nie­zwy­kle ważna jest dla nas rów­nież sprawna obsługa, gwa­ran­tu­jąca szybką reali­za­cję zamó­wień w połą­cze­niu z naj­wyż­szą jako­ścią wyko­ny­wa­nych usług. Dbamy  korzystne warunki nie tylko produkcji, ale i dostawy naszych produktów. Mamy rozbudowaną, sprawną sieć spedycji, umożliwiającą nam szybką i tanią realizację zamówień. Posiadamy własne biuro projektowe oraz pracownię DTP. Świadczymy usługi nie tylko druku, ale także obróbki i uszlachetniania oraz specjalistycznego montażu wydruków.

 

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.   Zamknij